Wsparcie dla mnichów

Wsparcie dla mnichów

Powstały w 1108 roku, Klasztor Nangzhig jest największym klasztorem Bon na świecie. Przez ponad tysiąc lat, przybywali do niego mnisi z trzech regionów Tybetu Amdo, Tsayng i Kham, aby studiować nauki Yungdrung Bon w szkole klasztornej, dzięki czemu wszystkie istoty mogą doświadczać pożytku płynącego z kultywowania cennych nauk i praktyk odwiecznego Bon.

Dialektyczna szkoła Yungdrung Bon udziela nauk i praktyk w wyniku studiowania których uzyskuje się tytułu Geshe, w zachodniej terminologii odpowiada on tytułowi doktora filozofii.

Obecnie ponad tysiąc mnichów przebywa w klasztornej szkole dialektycznej studiując nauki Yungdrung Bon. Przybywający ze wszystkich regionów Tybetu mnisi wystawieni są na wiele trudów i niedogodności. Przez okres wieloletnich studiów, ich potrzeby ograniczone są do minimum, często obejść muszą się bez artykułów pierwszej potrzeby, których zaspokajanie większość ludzi uznaje się za rzecz oczywistą, takich jak odpowiednie leki, żywność i odzież.

Mają także trudności z zaopatrywaniem się w niezbędne dla ich studiów podręczniki i materiały szkolne. W przyszłości, mnisi Ci dla tradycji Bon i swoich nauczycieli staną się na podobieństwo nasion, działając w celu zachowania, utrzymania, ochrony i rozpowszechniania cennych nauk Bon na całym świecie.

Możliwość Dotowania

Fundacja Chaphur zaprasza wszystkich chętnych do współpracy; dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla tych wyjątkowych mnichów w ich dążeniu do studiowania bezcennych nauk Yungdrung Bon.

Szczodrość darczyńców to główna forma zdobywania środków na utrzymanie na jakiej polegać może studiujący mnich.

Jest to wspaniała i wielka zasługa – wykształcenie i wiedza którą zdobędzie mnich w trakcie swoich wieloletnich studiów przynosić będzie pożytek wielu istotom, tworząc niezliczone nasiona pozytywnych działań i przyczyny do szczęścia dla wielu ludzi w Tybecie i również często poza jego granicami.

Pragniemy przypomnieć ze dowolnej wysokości dotacje mają kluczowe znaczenie nie tylko jako sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb mnichów ale przede wszystkim umożliwią one zachowanie ponadczasowego dziedzictwa wiedzy
I tradycji Yungdrung Bon.

Już za niespełna jednego dolara możesz zostać sponsorem studenta Yungdrung Bon College, taki jest jednodniowy koszt utrzymania mnicha w klasztorze.

Sponsorowania można dokonać na kilka sposobów:

sponsor okresowy – dokonuje wpłaty lub wpłat dzięki którym możliwe jest utrzymanie mnicha lub grupy mnichów przez określony czas,

sponsor czasowy – pokrywa koszty utrzymania mnicha w trakcie ośmioletniego programu nauk,

sponsor pełny – pokrywa koszty utrzymania mnicha przez okres dziesięcioletnich studiów zakończonych uzyskaniem tytułu Gesze.

Fundacja wybrała pięciu najbardziej utalentowanych mnichów z Nangzhig, którzy mają wybitne wyniki w nauce aczkolwiek nie otrzymują wsparcia finansowego w czasie studiów. Dzięki pomocy darczyńców będą mogli otrzymać dodatkowe środki które zostaną przeznaczone na ubrania i pełne 3 posiłki oraz zakup materiałów dydaktycznych. Poniżej mogą Państwo o nich przeczytać:

1.

Imię: Dong Kalsang Samten

Data urodzenia: April 3 1987

Miejsce urodzenia: Amdo Ngawa

Nazywam się Dong Kalsang Samten. Urodziłem się 3 kwietnia 1987 roku w Amdo Ngawa. W 1995 roku zostałem mnichem w klasztorze Nangzhig. Najpierw rozpocząłem naukę czytania i pisania, a następnie biegle opanowałem tę sztukę.

W 2005 zostałem przyjęty do Dialektycznej Szkoły klasztoru Nangzhig i rozpocząłem poważne studia nad filozofią bonu.

2.

Imię: Namkha Yeshi

Data urodzenia: March 13 1996

Miejsce urodzenia: Nyakron (Kham)

Nazywam się Namkha Yeshi. Urodziłem się 13 marca 1997 roku w miejscu zwanym Nyakron w regionie Kham. Dorastałem w rodzinie rolniczej, która prowadziła nomadyczny tryb życia. Mieszkałem z rodzicami do 12 roku życia.

Następnie przyjąłem śluby mnisie w 2008 roku i zostałem przyjęty do klasztoru Nyakron Yeshi. Tam rozpocząłem naukę czytania i pisania pod okiem starszych mnichów. Niektórzy z nich zachęcali mnie do kontynuowania nauki. W 2010 roku przybyłem do klasztoru Nangzhig, największego klasztoru bonowskiego w Tybecie. Tam zostałem przyjęty do Dialektycznej Szkoły klasztoru Nangzhig. Moim pragnieniem jest spełnienie życzenia moich rodziców czyli działanie dla zachowania religii bon, dlatego chciałbym wrócić do mojego rodzimego klasztoru i przekazywać nauki młodszym pokoleniom.

3.

Imię: Nangzhig Kyab

Data urodzenia: March 2 1992

Miejsce urodzenia: Mughe

Nazywam się Nangzhig Kyab. Urodziłem się 2 marca 1997 roku w miejscu zwanym Mughe. Standard naszego życia był typowy jak dla gospodarstwa rolnego. Do 14 roku życia żyłem z rodzicami i pomagałem im w gospodarstwie. W 2006 roku wstąpiłem do klasztoru Mughe Lhari i rozpocząłem naukę czytania i pisania.

W 2009 roku, napędzany wielką ambicją, przybyłem do klasztoru Nangzhig, by kontynuować studia. Zostałem przyjęty do Dialektycznej Szkoły klasztoru Nangzhig i rozpocząłem poważne studia nad religią bon. Gdy ukończę edukację, zamierzam wrócić to mojego klasztoru i przekazywać wiedzę przyszłym pokoleniom.

4.

Imię: Tenpa Drudak

Data urodzenia: May 7 1997

Miejsce urodzenia: Mughe

Nazywam się Tenpa Drudak. Urodziłem się 7 maja 1997 roku w wiosce Mughe, gdzie wychowywałem się od małego do ukończenia 10 roku życia. Głównie zajmowałem się wypasaniem jaków i pomaganiem rodzicom. Gdy miałem 11 lat, zgodnie z życzeniem rodziców rozpocząłem naukę. Przyjąłem mnisie ślubowania i zostałem przyjęty do klasztoru Mughe Lhari. Tam nauczyłem się czytać, pisać i studiować tybetańskie teksty.

W 2014 roku dowiedziałem się, że istnieje możliwość rozpoczęcia bardziej pogłębionych studiów dotyczących tybetańskiej rodzimej kultury i tradycji bon. Udałem się do Amdo Ngawa i zostałem przyjęty do Szkoły Dialektycznej klasztoru Nangzhig. Właśnie staram się wykorzystać tę niepowtarzalna okazję i naprawdę intensywnie studiuję pod kierunkiem wyższych lamów oraz moich życzliwych nauczycieli. Moim dalekosiężnym celem jest osiągnięcie doskonałej znajomości kulturowej i religijnej tradycji bon oraz upowszechnianie jest w świecie.

Imię: Tsering Ten

Data urodzenia: June 7 1990

Miejsce urodzenia: Ngawa Barma.

Nazywam się Tsering Ten. Urodziłem się 7 czerwca 1990 roku w mieście Barma w prefekturze Ngawa w regionie Amdo. W wieku 8 lat zostałem mnichem w klasztorze Nangzhig i rozpocząłem naukę czytania oraz pisania pod okiem starszych mnichów. W 2007 roku ze względu na łaskawość i przewodnictwo Nangzhig Kyabgon, zyskałem bezcenną możliwość rozpoczęcia studiów w Dialektycznej Szkole klasztoru Nangzhig.

Obecnie dokładam wszelkich starań, by intensywnie studiować nauki bon i mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł uczyć młodsze generacje i w ten sposób przyczynić się do zachowania naszego kulturowego dziedzictwa oraz religii bon.

 

Jeśli chcesz przekazać środki na wsparcie dla klasztoru
możesz dokonać darowizny w:

PLN: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883

US $: PL 54 2490 0005 0000 4600 2046 6454

SWIFT:   ALBPPLPW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit

SiteLock