Rytuały

Rytuały

W tybetańskiej kulturze mnisi są nie tylko ludźmi oddanymi religii i duchowym praktykom. Odprawiają oni wiele rytuałów i ceremonii uzdrawiających, tradycyjnie służą oni tybetańskiej ludności na wiele sposobów: jako uzdrowiciele, duchowi obrońcy i doradcy.

Stając się sponsorem, możesz zwrócić się z prośbą o wykonanie dla Ciebie lub innej wybranej osoby, określonej ceremonii, modlitwy lub rytuałów w tradycji Bon. Rytuały mogą być wykonywane zarówno dla pożytku osób żyjących, jak też zmarłych. Wykonuje się je w celu przyniesienia osobom różnorodnych korzyści, gromadzenia zasług, łagodzenia chorób i oczyszczania przeszkód. Możesz także poprosić o modlitwy i błogosławieństwa w intencji zdrowia, pojawienia się dobrej karmy i wzrostu witalności, ochrony, a także pomyślności w każdej dziedzinie życia.

Niektóre z modlitw zawierają w sobie teksty służące pokonaniu zewnętrznych, wewnętrznych lub tajemnych przeszkód, w zależności od potrzeby duchowego wsparcia modlitwy te mogą być wykonywane jednorazowo lub przez określony czas.

Przeszkody zewnętrzne związane są głównie z międzyludzkimi relacjami, stosunkami panującymi w rodzinie i pracą zawodową. Wewnętrzne przeszkody związane są z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk, duma, zazdrość, wątpliwości lub gniew. Tajemne przeszkody dotyczą nagromadzonych zaciemnień oraz ignorancji, uniemożliwiających nam rozpoznanie stanu buddy.

Twoje prośby zostaną zachowane w tajemnicy. Każda prośba traktowana jest z pełną współczucia uwagą przez wszystkich mnichów w klasztorze Nangzhig. Poniżej znajduje się podstawowy zestaw pełnych mocy rytuałów, spośród których możecie wybrać rytuał stosowny do potrzeb własnych lub potrzeb bliskiej Wam osoby:

Men-Lha – Budda Medycyny

Budda Medycyny jest przejawem współczucia Buddy Tonpy Szenraba, twórcy nauk Jungdrung Bon. Nauki te przynoszą korzyści wszystkim tym, którzy są chorzy, uwalniają ich od cierpienia.

Ceremonia związana z Buddą Medycyny, zawarta w niej medytacja i wizualizacja, uwalnia od przeszkód w życiu, przynosi skuteczną ochronę. Rytuał ma moc przywracania energii życiowej osoby dotkniętej chorobą.

Szierab Cziamma – Kochająca Matka

Matka Miłującej Mądrości znana jako Matka wszystkich Oświeconych Istot jest przejawem nieograniczonej współczującej miłości. Poprzez uzdrawiającą właściwość jej energii i moc błogosławieństw eliminowane są wszystkie karmiczne przeszkody.

Gdziekolwiek się znajdujemy, Szierab Cziamma pozostaje naszym przewodnikiem, obrońcą i uzdrowicielem. Mantry i modlitwy związane z tą praktyką usuwają karmiczne zaciemnienia, wzmacniają takie jakości, jak mądrość, miłość, współczucie, przynoszą pokój i błogosławieństwa.

Mar Khyung – Czerwony Garuda

Czerwony (Mar) Garuda (Khyung) jest jednym z najpotężniejszych strażników nauk Jungdrung Bon. Pełne mocy, tantryczne rytuały, związane z Czerwonym Garudą, używane są zwłaszcza dla pokonania problemów zdrowotnych.

Rytuał Czerwonego Garudy jest praktyką, która pomaga ułożyć pomyślne stosunki z Nagami (duchami wód) i innymi duchami natury. Zakłócenia naszych relacji z duchami natury mogą powodować różnorodne choroby, w tym często infekcje i choroby skóry.

Yeshe Walmo

Yeshe Walmo is known as the wisdom goddess and protector deity of the Bön lineage. She is the most wrathful manifestation of Sherab Chamma, the wisdom loving mother, and is a healing deity and protector. Engaging her practices allow us to cut the knots of illusion and roots out the poisons of anger, greed or grasping, and ignorance. Yeshe Walmo is called upon for assistance in removing all types of obstacles including health problems, business problems, relationship problems etc.

Pho wa – Przenoszenie Świadomości

Pho Wa jest bardzo ważnym rytuałem w społeczności tybetańskiej. Jak wszyscy wiemy, śmierć jest pewna. Pho Wa jest praktyką, które zmienia naszą świadomość w naturę oświecenia i uwalnia od cierpienia cyklicznej egzystencji (Khorwa – tybet., Samsara – sanskryt).

Rytuał Pho Wa wykonuje się w tym celu, aby osoba zmarła była w stanie rozpoznać iluzoryczny charakter pojawiających po śmierci fizycznej wizji oraz doświadczeń. Postrzegając te wizje jako wytwór własnego umysłu, zmarły może pozostać w stanie stabilnej medytacji, wolnej od lęku, przerażenia, rozproszenia i cierpienia.

Dzięki temu świadomość zmarłego może rozpoznać doświadczenie natury umysłu i osiągnąć wyzwolenie. O przeprowadzenie rytuału Pho Wa można prosić aż do czterdziestego dziewiątego dnia po śmierci.

Sang Chod – Pudża Ognia

Sang Chod jest rytuałem wykonywanym w celu zharmonizowania energii pięciu elementów(ziemi, wody, ognia, powietrza oraz przestrzeni), sprowadzania błogosławieństw i długowieczności, pokonania przeszkód, usunięcia cierpienia i negatywnych oddziaływań.

W rytuale tym wykorzystuje się specjalnie przygotowane drewno, kadzidła, zioła lecznicze i dobrej jakości żywność, spalając te dary ofiarne w rytualnym ogniu.

Bardo Thodol

Stan Bardo, zgodnie z naukami tybetańskiego buddyzmu, jest przestrzenią/stanem, w jakiej świadomość ludzkiej istoty pozostaje po śmierci fizycznej aż do momentu kolejnego wcielenia.

Modlitwy Bardo wykonywane są w intencji osób zmarłych. Tradycyjnie rozpoczyna się je w trzech pierwszych dniach po śmierci i kontynuuje przez 49 dni. Na trzeci dzień, specjalna modlitwa zwana Jhang Zhu jest wykonywana przez wyższych lamów, aby wesprzeć i pokierować świadomość zmarłego.
Zgodnie z naukami świadomość osoby zmarłej wędruje w okresie Bardo przez każdą z sześciu sfer egzystencji (ludzi, zwierząt, głodnych duchów, istot piekielnych, półbogów oraz bogów).

Wykonywany w każdym tygodniu tej wędrówki rytuał zabezpiecza wędrującą świadomość przed niekorzystnymi sytuacjami i pomaga uzyskać pozytywne odrodzenie.

Dzamba La

Modlitwy i rytuały związane z bóstwem Dzamba La prowadzą do uzyskania zarówno bogactwa duchowego, jak też materialnego: pozytywnej sytuacji życiowej, psychicznego komfortu, poczucia szczęścia, dobrobytu, sukcesu i szczęścia w życiu codziennym.

Praktyki te wpływają także na stabilizację finansową, potencjalnie przynoszą sukcesy w pracy zawodowej i relacjach osobistych oraz rodzinnych. Pojęcie bogactwa i sukcesu z perspektywy nauk Jungdrung Bon jest nieodłącznie związane z rozwojem duchowym i realizacją naszej prawdziwej natury, pełnej błogości i szczęścia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit

SiteLock