Klasztor

Droga do klasztoru Nangzhig

 

Wszystkie osoby pragnące odwiedzić klasztor Nangzhig po przylocie do stolicy Chin powinny kontynuować swoją podroż korzystając z międzynarodowego portu lotniczego (BCIA) lotem do Cheng Du Shuangliu trwającym około 2 i pół godziny.

Następnie z Cheng Du autobusem do miasta Aba (Ngawa) – podróż trwa około 10 godzin, pokonanie tej trasy samochodem zabiera około 6 godzin. Z Aba do klasztoru Nangzhig jest to już tylko 25 minut samochodem

Zwiedzanie klasztoru

 

Dla wszystkich osób zainteresowanych bezpośrednim poznaniem bogactwa duchowego i niepowtarzalnego piękna kultury regionu, fundacja Nangzhig zamierza zorganizować już w roku 2013 pierwszą w pełni profesjonalną wyprawę do klasztoru Nangzhig.

Będzie to wyjątkowa sposobność obcowania z codziennym życiem największego klasztoru tradycji Bon w Tybecie; dającą możliwość osobistego udziału w szczególnego rodzaju rytuałach, opisy części z nich dostępne są na naszej stronie. Przebywanie w tej niepowtarzalnej atmosferze klasztoru o rozmiarach miasta będzie niezapomnianym doświadczeniem dla każdego z uczestników.

 

Wsparcie Studiujących Mnichów

 

Powstały w 1108 roku, Klasztor Nangzhig jest największym klasztorem Bon na świecie. Przez ponad tysiąc lat, przybywali do niego mnisi z trzech regionów Tybetu Amdo, Tsayng i Kham, aby studiować nauki Yungdrung Bon w szkole klasztornej, dzięki czemu wszystkie istoty mogą doświadczać pożytku płynącego z kultywowania cennych nauk i praktyk odwiecznego Bon.

Dialektyczna szkoła Yungdrung Bon udziela nauk i praktyk w wyniku studiowania których uzyskuje się tytułu Geshe, w zachodniej terminologii odpowiada on tytułowi doktora filozofii.

Obecnie ponad tysiąc mnichów przebywa w klasztornej szkole dialektycznej studiując nauki Yungdrung Bon. Przybywający ze wszystkich regionów Tybetu mnisi wystawieni są na wiele trudów i niedogodności. Przez okres wieloletnich studiów, ich potrzeby ograniczone są do minimum, często obejść muszą się bez artykułów pierwszej potrzeby, których zaspokajanie większość ludzi uznaje się za rzecz oczywistą, takich jak odpowiednie leki, żywność i odzież.

Mają także trudności z zaopatrywaniem się w niezbędne dla ich studiów podręczniki i materiały szkolne. W przyszłości, mnisi Ci dla tradycji Bon i swoich nauczycieli staną się na podobieństwo nasion, działając w celu zachowania, utrzymania, ochrony i rozpowszechniania cennych nauk Bon na całym świecie.

Możliwość Dotowania

 

Fundacja Nangzhig zaprasza wszystkich chętnych do współpracy; dzięki pomocy finansowej możecie dołączyć do nas w szlachetnym celu tworzenia odpowiednich warunków życiowych dla tych wyjątkowych mnichów w ich dążeniu do studiowania bezcennych nauk Yungdrung Bon.

Szczodrość darczyńców to główna forma zdobywania środków na utrzymanie na jakiej polegać może studiujący mnich.

Pragniemy przypomnieć ze dowolnej wysokości dotacje mają kluczowe znaczenie nie tylko jako sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb mnichów ale przede wszystkim umożliwią one zachowanie ponadczasowego dziedzictwa wiedzy
I tradycji Yungdrung Bon.

Już za niespełna jednego dolara możesz zostać sponsorem studenta Yungdrung Bon College, taki jest jednodniowy koszt mnicha.

Sponsorowania można dokonać na kilka sposobów:

sponsor okresowy – dokonuje wpłaty lub wpłat dzięki którym możliwe jest utrzymanie mnicha lub grupy mnichów przez określony czas,

sponsor czasowy – pokrywa koszty utrzymania mnicha w trakcie ośmioletniego programu nauk,

sponsor pełny – pokrywa koszty utrzymania mnicha przez okres dziesięcioletnich studiów zakończonych uzyskaniem tytułu Gesze.

Jeśli chcesz przekazać środki na wsparcie dla klasztoru
możesz dokonać darowizny w:

PLN: 92 2490 0005 0000 4530 2055 0883

US $: PL 54 2490 0005 0000 4600 2046 6454

SWIFT:   ALBPPLPW

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit

SiteLock