Misja

Misja Fundacji

Fundacja Chaphur jest organizacją non-profit, która stawia sobie za cel upowszechnianie oraz dbałość o zachowanie starożytnej tybetańskiej tradycji Bon oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów pomiędzy klasztorem Nangzhig a światem Zachodu. Nangzhig jako główny klasztor Bon w Tybecie, gromadzi mnichów z całego kraju, którzy pokonują niekiedy ogromne odległości, aby studiować wyjątkowe nauki Bon. Kwestią zasadniczej wagi dla zachowania tej kultury staje się zatem wspieranie ich w tym szczytnym celu.

Bon – rdzenna tradycja duchowa Tybetu, oferuje kompletną drogę pozytywnych zmian w życiu, dzięki którym staje się możliwe odnalezienie wyciszenia, spokoju serca i prawdziwego współczucia w realiach dzisiejszego świata.

Ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną w regionie oraz stale rosnącą liczbę mnichów żyjących w klasztorze, okoliczni mieszkańcy, którzy od setek lat wspierali społeczność klasztorną, nie są już w stanie podołać temu szczytnemu, ale i trudnemu zadaniu. Stało się więc koniecznością, by społeczności bonowskie i ludzie dobrej woli rozsiani po całym świecie, wsparli klasztor poprzez dotowanie zakupu żywności, leków oraz odzieży dla rozrastającej się społeczności klasztoru Nangzhig.
Chaphur Rinpocze osobiście zobowiązał się wraz ze praktykującymi Bon oraz sponsorami, przez kolejne lata zapewnić wystarczające środki do zakupu żywności dla wszystkich mieszkających w klasztorze mnichów.

Dodatkowym celem jest utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy klasztorem i kulturą zachodnią, która z jednej strony służyć ma ukazaniu tej unikalnej i autentycznej wiedzy oraz przybliżać tę wiekową tradycję, zawierającą w sobie nauki o spoczywaniu w świadomej obecności i doświadczanie natury umysłu. Z drugiej strony jest to bezcenna okazja, by spotkać nauki Bon „w działaniu”, by objawił się dla nas ich piękny i praktyczny wymiar, który potrafi nieść ukojenie, wspierać
osłabione obszary, przynosić uzdrowienie i mądrość wszystkim, którzy zwrócą się z prośbą o pomoc lub poszukują nowych dróg w swoim życiu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit

SiteLock