Linia Chaphur

Linia Chaphur jest jedną z najstarszych i najważniejszych linii mistrzów Bonu. W XII w. mistrz Nangzhig Dophak Chenpo miał trzech synów Chachen Nyima Zin, Chakdu i Ngulku, pochodzili z Centralnego Tybetu. Linia Chaphur pochodzi właśnie od najstarszego syna, Chachen, który przeniósł się do Amdo. Do tej pory w Amdo było  ponad pięćdziesięciu dzierżawców linii Chaphur.. Obecnie w klasztorze Nangzhig jest sześć takich linii mistrzów m.in linia Chaphur, z których każda posiada własną dużą świątynię.

Chaphur Kunzung Rinpocze  jest najwyższym lama linii Chaphuru. Jest rozpoznany jako Tulku, reinkarnacja i jest pięćdziesiątym drugim dzierżawcą linii Chaphur. Urodził się w 1967 roku, mnichem został w wieku 10 lat w klasztorze Nangzhig, śluby otrzymał od wuja Chaphura Tenzina Gyaltsena i od Gyawo Rinpocze. Najwięcej nauk otrzymał od Gyawo Rinpocze i Khenzura Namkha Tsultrim.

Chaphur Rinpocze

Chaphur Rinpocze jest założycielem i duchowym przywódcą Instytutu Gyalshen, którego siedziba mieści się w Berkley w Kalifornii. Główną misją Instytutu jest zachowanie oraz upowszechnianie kultury i tradycji Tybetu oraz jej źródeł, czyli starożytnego królestwa Sziang-Sziung. Chaphur Rinpocze zaangażowany jest w rozliczne projekty oraz podejmuje wiele podróży, mających na celu nauczanie, wyjaśnianie, upowszechnianie duchowych praktyk bon, wykładanie, czy tłumaczenie świętych tekstów bon. Chaphur Rinpocze urodził się w Amdo Ngaba we Wschodnim Tybecie i pochodzi z linii Chaphur – jednej z najstarszych i najważniejszych linii rodzinnych w Tybecie, jak też jednej z sześciu głównych linii przekazu w regionie Amdo, których kolejne inkarnacje związane są z klasztorem Nangzhig. W wieku 16 lat, w niebezpiecznych warunkach, Chaphur Rinpocze opuścił Tybet i przez wiele dni podróżował pieszo, przez Tybet, Nepal i Indie, aby rozpocząć studia w Szkole Dialektycznej Bon klasztoru Menri – głównego klasztoru tradycji bon na uchodźstwie, który znajduje się
w Dolanji w Indiach. W 2006 roku Chaphur Rinpocze został uhonorowany przez Bibliotekę Tybetańską w Dharamsali przyznaniem tytułu Monk Science Scholar, by docenić jego uwieńczone sukcesem badania porównawcze zachodniej
i tybetańskiej kosmologii. W 2008 roku, po piętnastu latach studiów, z powodzeniem zdał egzaminy i uzyskał tytuł gesze klasztoru Menri (na Zachodzie porównywany z tytułem doktora nauk). Specjalnością i zarazem szczególnym talentem Chaphura Rinpocze jest sztuka kaligrafii, w której osiągnął poziom mistrzowski, ucząc się pod kierunkiem Jego Eminencji Bon-Gya Rinpocze z klasztoru Bon-Gya w Amdo. Pięknym przykładem tej trudnej sztuki jest chociażby logo Chaphur Foundation, które Rinpocze własnoręcznie namalował. www.gyalshen.org

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit

SiteLock