Archives

Author Archive for: ‘chaphur’

O Klasztorze

Read More

Rytuały

Read More

Rytuały

Rytuały W tybetańskiej kulturze mnisi są nie tylko ludźmi oddanymi religii i duchowym praktykom. Odprawiają oni wiele rytuałów i ceremonii uzdrawiających, tradycyjnie służą oni tybetańskiej ludności na wiele sposobów: jako uzdrowiciele, duchowi obrońcy i doradcy. Stając się sponsorem, możesz zwrócić się z prośbą o wykonanie dla Ciebie lub innej wybranej osoby, określonej ceremonii, modlitwy lub rytuałów w tradycji Bon. Rytuały …

Read More

Prognozy Astrologiczne

Interpretacje astrologiczne według nauk Bon Aby skorzystać z astrologicznej interpretacji Bon, należy określić rodzaj interpretacji, której potrzebujemy:   Dotyczącej  przebiegu  życia Dotyczącej małżeństwa Dotyczącej narodzin Dotyczącej śmierci Dotyczącej przedsięwzięć zawodowych Dotyczącej wydarzeń w przestrzeni roku (Annual Reading) Dotyczącej dowolnego połączenia wyżej wymienionych opcji 1. INTERPRETACJA Tse Tsi dotyczy: Twojej ścieżki życia Przeszkód na drodze życia Ilości dzieci, które będziesz miał …

Read More

Prognozy Astrologiczne

Read More

Support Publication

Read More

Support for translation

Read More

Wsparcie dla mnichów

Powstały w 1108 roku, Klasztor Nangzhig jest największym klasztorem Bon na świecie. Przez ponad tysiąc lat, przybywali do niego mnisi z trzech regionów Tybetu Amdo, Tsayng i Kham, aby studiować nauki Yungdrung Bon w szkole klasztornej, dzięki czemu wszystkie istoty mogą doświadczać pożytku płynącego z kultywowania cennych nauk i praktyk odwiecznego Bon. Dialektyczna szkoła Yungdrung Bon udziela nauk i praktyk …

Read More

Chaphur Foundation

1

Chaphur Foundation is a non-profit organization dedicated to the promoting and preservation of the Bon tradition, and more broadly – Tibetan cultural heritage. Nangzhig, as the main and largest Bon monastery in Tibet, located in the region of Amdo Ngawa, which brings together hundreds of monks from all over the country, who sometimes have traveled long distances of challenging and …

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit pretium urna quis tortor consectetur et pretium elit

SiteLock